astertech header

Instalacje i systemy

Strukturalne sieci komputerowe LAN

Inwestycja w sieć strukturalną, stanowi niewielki procent ogólnych kosztów budowy systemu teleinformatycznego, co przy jednoczesnym długim czasie użytkowania sprawia, że warto poważnie traktować sprawę okablowania.

Czytaj więcej

Montaż instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna składa się z całego układu zasilania niskiego napięcia, jej zaprojektowanie oraz wykonanie stanowi trudne wyzwanie, ponieważ to od niej zależy bezpieczeństwo osób przebywających w danym budynku. Dlatego w tym przypadku należy zawsze korzystać z fachowej pomocy.

Czytaj więcej

Zasilanie i oświetlenie awaryjne

Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna jest niezwykle istotna dla pewnego działania wszystkich zainstalowanych w obiekcie odbiorników energii elektrycznej. Celem budowy instalacji zasilania gwarantowanego, jest zapewnienie bezprzerwowego zasilania obiektu w przypadku wystąpienia awarii lub zaniku napięcia oraz zapewnienie jak najlepszych parametrów zasilania.

Czytaj więcej