astertech header

Alarmowe - SSWiN

Pomieszczenia antywłamaniowe mają zapewnić fizyczną ochronę znajdujących się wewnątrz zasobów. Wszystkie otwory pomieszczenia posiadają przede wszystkim zamontowaną w nich stolarkę klasyfikowaną w klasie antywłamaniowości.

sysemy alarmowe sswin2Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), zwane też systemami alarmowymi, są podstawowym zabezpieczeniem dla pomieszczeń chronionych. Umożliwiają szeroką gamę możliwych konfiguracji, zarówno jeśli chodzi o skalę działania systemu jak również o typy czujników podłączone do systemu. Zwykle są to standardowe czujniki ruchu, czujniki sejsmiczne, zalania, etc. Centrala systemu SSWiN integrowana jest z obiektowym systemem monitoringu i zarządzania, może również przekazywać alarm do urządzeń mobilnych. Możliwe jest wykonanie systemu technicznej ochrony mienia do klasy SA-4 włącznie. 

System kontroli dostępu (SKD) zapewnia kontrolę dostępu do pomieszczeń chronionych dla osób powołanych oraz chroni dostęp przed osobami niepożądanymi. Najczęściej system budowany jest w oparciu o karty zbliżeniowe współpracujące z czytnikami, te z kolei z elektrozamkami/zaczepami. Stosuje się również czytniki biometryczne.

sswin AQUA PlusCentrala systemu umożliwia elastyczną konfigurację dostępu do pomieszczeń dzięki oprogramowaniu zarządzającemu. Jedna centrala systemu może być obsługiwać SSWiN jaki SKD, co zapewnia pełną integrację obu systemów zabezpieczeń. Możliwa jest również integracja z innymi systemami ochrony obiektu.

Oferujemy Państwu budowę i projektowanie systemów zabezpieczeń budynków, w tym:

  • Dobór urządzeń i wykonanie projektu instalacji,
  • Systemy kontroli dostępu (SKD) (systemy alarmowe),
  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
  • Okablowanie teletechniczne,
  • Integracja systemów,
  • Szeroka gama czujników systemu (czujniki sejsmiczne; czujniki zalania, wilgotności, etc.),
  • Czytniki biometryczne lub kart dostępowych chipowych,
  • Przygotowanie pomieszczeń antywłamaniowych

Stosujemy tylko wysokiej jakości rozwiązania renomowanych producentów, gwarantujące długoletnią i bezawaryjną pracę.