astertech header

Wykrywanie i Sygnalizacja Pożaru - SAP

Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP ), umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia.

wykrywanie sygnalizacja pozaruDzięki instalacji można szybko i precyzyjnie zlokalizować zagrożenie, wskazać miejsca jego powstania, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu pożarowego państwową straż pożarną, często również automatycznie uruchomić urządzenia gaszące za pomocą centrali sterowania gaszeniem czy umożliwić automatyczne otwarcie drzwi.

Instalacja składa się z centrali sygnalizacji pożaru lub sieci central, automatycznych detektorów ( czujek punktowych, liniowych czy też zasysajacych) , ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, wskaźników zadziałania, sterowników wejścia-wyjścia, czujek specjalnych np. w wersji Ex czy też czujek płomienia UV, IR, stanowiska wizualizacji sygnalizacji pożaru.

sap CSP-208Elementy instalacji podłączone są do centrali sygnalizacji pożaru za pomocą odpowiednich przewodów ( YnTKSYekw, HTKSHekw ).

Rozróżnia się następujące rodzaje instalacji:

  • instalacja konwencjonalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje
  • instalacja adresowalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje
  • instalacja adresowalna o liniach pętlowych – małe , duże i bardzo duże instalacje.

ROP-2 0Sercem każdej instalacji jest centrala sygnalizacji pożaru. Posiada ona swój system operacyjny oraz posiada możliwość jej programowania. Najprostsze centralki posiadają ograniczone możliwości programowe jednakże centrale profesjonalne posiadają rozbudowane możliwości które sprostają bardzo skomplikowanemu scenariuszowi. Każda centralka jest wyposażona w zespół obsługi umożliwiający komunikację z użytkownikiem oraz niewymazywany rejestr zdarzeń rejestrujący wszystkie sygnały wychodzące oraz przychodzące , odbierane przez instalację o pojemności do 10 000 zdarzeń. Centrale pożarowe z reguły wyposażone są  w drukarki systemowe.

Gdzie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożarowej?

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. nr 109, poz. 719)»

sap ASD-110Oferujemy Państwu budowę i projektowanie systemów zabezpieczeń SAP , w tym:

  • Dobór urządzeń i wykonanie projektu instalacji,
  • Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru SAP ,
  • Okablowanie teletechniczne,
  • Integracja systemów,
  • Szeroka gama czujników systemu (czujniki ciepła; czujniki dymu, tlenku węgla, etc.),

Stosujemy tylko wysokiej jakości rozwiązania renomowanych producentów, gwarantujące długoletnią i bezawaryjną pracę.