astertech header

Instalacje i systemy

Alarmowe - SSWiN

Pomieszczenia antywłamaniowe mają zapewnić fizyczną ochronę znajdujących się wewnątrz zasobów. Wszystkie otwory pomieszczenia posiadają przede wszystkim zamontowaną w nich stolarkę klasyfikowaną w klasie antywłamaniowości.

Czytaj więcej

Telewizja przemysłowa - CCTV

Monitoring warunków środowiskowych umożliwi z centralizowany nadzór nad warunkami panującymi w pomieszczeniach lub budynkach które wymagają stałej, określonej temperatury i wilgotności powietrza. Mogą być to serwerownie, magazyny, pomieszczenia pracy urządzeń, bądź powierzchnie biurowe.

Czytaj więcej

Centrale i systemy oddymiania

Wentylacja pożarowa to jeden z najważniejszych systemów przeciwpożarowych warunkujących bezpieczeństwo w budynku. Co do zasady jego działanie zaplanowane jest  w czasie trwania pożaru, jednak pewne funkcje można wykorzystywać w trakcie codziennej eksploatacji budynków.

Czytaj więcej

Kontrola dostępu - KD

Kontrola dostępu to w praktyce zestaw urządzeń i dodatkowo oprogramowanie, których przeznaczeniem jest sterowanie ruchem osobowym na wybranych przejściach.

Czytaj więcej

Dźwiękowe systemy ostrzegania - DSO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegania (DSO) są elementem wspomagającym ochronę przeciwpożarową w nowoczesnych budynkach. Jest to połączanie alarmu ppoż. z systemem rozgłoszeniowym, w którym informacje przekazywane są w sposób prosty i zrozumiały, celem ewakuacji zagrożonych osób, ochrony ich życia i zdrowia.

Czytaj więcej