astertech header

Obsługa informatyczna firm - Outsourcing IT

Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ASTERTECH pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

obsluga informatyczna firmWybierając Outsourcing IT klienci otrzymują:

Oszczędności - korzystając z usług ASTERTECH Klienci, dokonują bardziej racjonalnych wyborów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, nie potrzebują wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej dla pracowników działu IT, nie muszą się martwić o zwolnienia lub urlopy pracowników, których kompetencje są potrzebne na co dzień.

Lepsza kontrola kosztów kapitału - obniżanie kosztów nie może być jedynym powodem korzyści wynikających z zastosowania usług outsourcingu IT. Jest to na pewno ważny, ale nie najistotniejszy czynnik. Outsourcing IT zamienia koszty stałe na koszty zmienne, umożliwia wykorzystanie kapitału w celu realizacji  inwestycji w innym obszarze firmy i pozwala uniknąć dużych, istotnych wydatków we wczesnym etapie prowadzenia biznesu. Outsourcing IT również poprawia wskaźniki finansowe firmy, poprzez zmianę w parametrach dotyczących kapitału pracującego firmy.

wydajnosc pracownikowWzrost wydajności pracowników - firmy które robią wszystko same mają wyższe koszty. Nie wykorzystują ekonomii skali. Struktura kosztów firmy oferującej usługi w zakresie Outsourcing IT pozwala korzystać z nich za rozsądne pieniądze. Firmy korzystające z własnych zasobów kadrowych najczęściej łączą funkcje informatyka / administratora IT z Office managerem. Takie łączenie funkcji podyktowane jest faktem, ze właściwie zaprojektowane i utrzymywane środowisko informatyczne nie generuje dużo pracy.

Redukcja kosztów pracy - korzystając z usług firmy świadczącej usługi outsourcingu IT firma nie musi szkolić i zatrudniać specjalistów w tym obszarze. Nie musi generować nowych wyzwań dla tych pracowników, wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej oraz martwić się w czasie ich nieobecności. Korzystanie z firmy świadczącej usługi Outsourcing IT wszystkie te zagadnienia pozostają poza horyzontem firmy - po  prostu nie istnieją.

realizacja nowych projektowSzybka realizacja nowych projektów - dobra firma świadcząca usługi w zakresie outsourcingu IT może rozpocząć nowy projekt właściwie z dnia na dzień. Nie potrzebuje oddelegowywać do niego nowych pracowników, szkolić ich. Takie osoby zawsze są dostępne. Dobra firma świadcząca usługi outsourcingu IT ma zasoby zapoczątkować projekt natychmiast. Realizując ten sam projekt poprzez wykorzystanie własnych zasobów zajmuje czasami tygodnia lub nawet miesiące.

Skup się na tym co robisz najlepiej - każda firma ma swoje unikalne pole ekspertyzy. Obszar ten to jej specjalizacje, na której się zna najlepiej, gdzie tworzy największą wartość dla swoich klientów. Po co więc firma ma się skupiać na tworzeniu kompetencji w innym obszarze, który jest tylko funkcją pomocniczą dla niej samej. Korzystanie z usług firmy świadczącej usługi informatyczne pozwala skupić całą jej uwagę i energię na tworzeniu i rozwijaniu własnych kompetencji.

potencjal firmyPoznaj swój potencjał - wiele, jeżeli nie większość małych i średnich firm (nie mówiąc o firmach mikro) nie może sobie pozwolić aby zatrudnić na etat pracownika odpowiedzialnego za informatykę. To właśnie dla nich usługi w zakresie outsourcingu IT są przeznaczone i do nich skierowane.

Zmniejsz ryzyko prowadzenia biznesu - każde inwestycje biznesowe  związane są z ponoszeniem ryzyka. Firmy świadczące usługi outsourcingu IT podejmują ryzyko w imieniu klientów. W większości wypadków zajmują się tym zdecydowanie lepiej niż ich klienci. 

W ramach umów o świadczenie usług outsourcingowych Klienci posiadają:

  • Określoną, pakietową liczbę godzin usług informatycznych w blokach - 25, 50 lub 100 godzin na miesiąc.
  • Pewność, że ich środowisko informatyczne jest właściwie chronione.
  • Dostęp do rozwiązań w zakresie technologii Linux i Open Source, Microsoft, Novell, Lotus Notes, Unix.
  • Elastyczną, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości umowę outsourcingową